Privacybeleid

Calm Radio, part of the Stingray Group, samen met zijn verbonden ondernemingen, dochterondernemingen en aanverwante entiteiten (gezamenlijk "Calm Radio, part of the Stingray Group") hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy. Het Privacybeleid van Calm Radio, part of the Stingray Group is bedoeld om u te helpen begrijpen hoe Calm Radio, part of the Stingray Group de Informatie (zoals hieronder gedefinieerd) verzamelt, bewaart, gebruikt en verspreidt wanneer u gebruik maakt van haar websites, webspelers, applicaties, widgets, producten en/of diensten (gezamenlijk de "Calm Radio, part of the Stingray Group Services”). Door gebruik te maken van de Calm Radio, part of the Stingray Group Services of door u aan te melden voor het ontvangen van de nieuwsbrieven, elektronische berichten, nieuws, updates, wedstrijden, speciale aanbiedingen en/of andere schriftelijke communicatie van Calm Radio, part of the Stingray Group (de "Calm Radio, part of the Stingray Group Berichten"), accepteert u de praktijken zoals beschreven in dit Privacybeleid.

In dit Privacybeleid verwijst "u" naar de persoon die gebruik maakt van de Calm Radio, part of the Stingray Group Services als deze persoon 13 jaar of ouder is, of naar een ouder of wettelijke voogd als de gebruiker jonger is dan 13 jaar.

Welke Informatie Verzamelt, Bewaart, Gebruikt En Verspreidt Calm Radio, part of the Stingray Group?

Afhankelijk van uw gebruik van de Calm Radio, part of the Stingray Group Services, kan Calm Radio, part of the Stingray Group de informatie waarvan u er bewust voor kiest deze bekend te maken en in te voeren op één van de Calm Radio, part of the Stingray Group Services of waartoe u Calm Radio, part of the Stingray Group anderszins toegang verleent en die gebruikt kan worden om u te identificeren, zoals uw naam, contactgegevens, e-mailadres, locatie, postadres, social media accounts, feedback uit enquêtes, en informatie over uw leeftijd, uw demografische informatie, mobiele en/of computerapparatuur (gezamenlijk de "Informatie"), verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken. U kunt ervoor kiezen bepaalde Informatie niet te verstrekken, maar dan zult u wellicht niet in staat zijn gebruik te maken van sommige van de Calm Radio, part of the Stingray Group Services. U kunt contact opnemen met Calm Radio, part of the Stingray Group zoals uiteengezet in de Paragraaf "Contact opnemen met Calm Radio, part of the Stingray Group over Privacy" om eventuele problemen aan te pakken.

Calm Radio, part of the Stingray Group verzamelt ook Informatie en kan derden toestaan Informatie te verzamelen, met inbegrip van Informatie die wordt gegenereerd door uw apparaten of computers wanneer u in interactie treedt met de Calm Radio, part of the Stingray Group Services en/of de Calm Radio, part of the Stingray Group-berichten, zoals informatie over locatie en IP-adres. Zie Paragraaf "Gebruik van Cookies" en "Online advertenties" voor meer informatie over dit onderwerp.

Waarom Verzamelt En Bewaart Calm Radio, part of the Stingray Group Uw Informatie?

Doeleinden. Calm Radio, part of the Stingray Group verzamelt en bewaart uw Informatie over het algemeen voor het volgende:

 • Verwerken van betaling voor de Calm Radio, part of the Stingray Group Services die u van Calm Radio, part of the Stingray Group koopt, indien van toepassing;
 • Communiceren met over uw account en om tijdig klantenservice te bieden wanneer dat nodig is;
 • Traceren van uw locatie met als doel de Calm Radio, part of the Stingray Group Services te identificeren die op dat moment voor u beschikbaar zijn;
 • U te voorzien van de Calm Radio, part of the Stingray Group Services, te reageren op uw verzoeken voor de Calm Radio, part of the Stingray Group Services en deze uit te voeren, inclusief het leveren van de Calm Radio, part of the Stingray Group Services die u heeft aangekocht
 • Aanbieden van productupgrades, en andere Calm Radio, part of the Stingray Group Services;
 • Authenticeren van de gebruikers van de Calm Radio, part of the Stingray Group Services;
 • U te voorzien van advertenties tijdens het gebruik van de Calm Radio, part of the Stingray Group Services of services van derden, met inbegrip van sociale media;
 • Indien u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van dergelijke informatie, u te voorzien van de Calm Radio, part of the Stingray Group Berichten en/of die van haar partners en licentiegevers;
 • Delen van uw Content (zoals hieronder gedefinieerd) met andere gebruikers van de toepasselijke Calm Radio, part of the Stingray Group Services of services en platforms van derden zoals hieronder beschreven;
 • Aanbevelen van content gebaseerd op uw gebruik van de Calm Radio, part of the Stingray Group Services;
 • Afnemen van de enquêtes waarvoor u toestemming hebt gegeven

(gezamenlijk, de "Doeleinden").

Geanonimiseerde gegevens. Calm Radio, part of the Stingray Group kan ook Informatie die u hebt verstrekt samenvoegen en anonimiseren om geaggregeerde statistische gegevens te creëren die Calm Radio, part of the Stingray Group kan gebruiken om de Calm Radio, part of the Stingray Group Services te verbeteren, met inbegrip van algoritmen voor machinaal leren, of te delen met haar externe reclamepartners. Dergelijke statistische gegevens omvatten geen Informatie.

Rechtsgrondslag. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de Informatie voor de Doeleinden is doorgaans een contractuele basis (d.w.z. om u te voorzien van de Calm Radio, part of the Stingray Group Services) of omdat u heeft ingestemd met dergelijke Doeleinden. Calm Radio, part of the Stingray Group kan zich echter ook op andere rechtsgronden beroepen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking noodzakelijk is voor haar gerechtvaardigde belangen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan zij onderworpen is.

Verhogen van uw privacyniveau. De software van Calm Radio, part of the Stingray Group kan de mogelijkheid bieden om bepaalde softwarefuncties uit te schakelen om uw niveau van privacy te verhogen. Bepaalde technische informatie (bijv. postcode) kan echter automatisch worden verzonden tussen netwerkservers om de toegang tot de Calm Radio, part of the Stingray Group Services te verifiëren, de levering ervan mogelijk te maken, of om uw media-ervaring te optimaliseren.

Wanneer En Hoe Deelt Calm Radio, part of the Stingray Group Uw Informatie Met Derden?

Calm Radio, part of the Stingray Group verhuurt of verkoopt uw Informatie niet aan derden en zal deze niet met derden delen zonder uw toestemming, tenzij het noodzakelijk is om dit te doen door de wet of voor de Doeleinden zoals hieronder uiteengezet.

Strategische partners. Calm Radio, part of the Stingray Group kan uw Informatie bekendmaken aan haar partners en licentiegevers voor zover een dergelijke bekendmaking noodzakelijk is voor de Doeleinden. Calm Radio, part of the Stingray Group kan gebruik maken van derden om haar activiteiten mogelijk te maken, zoals betalingsverwerkers, hosting service providers, aannemers voor het versturen van e-mail updates over Calm Radio, part of the Stingray Group en de Calm Radio, part of the Stingray Group Services of voor het leveren van klantondersteunende diensten. In verband met deze bedrijfsactiviteiten kunnen de dienstverleners van Calm Radio, part of the Stingray Group toegang hebben tot uw Informatie om deze voor een beperkte tijd te gebruiken. Waar Calm Radio, part of the Stingray Group gebruik maakt van derden voor de verwerking van Informatie, past Calm Radio, part of the Stingray Group redelijke contractuele en technische beveiligingen toe opdat deze derden alle Informatie die zij verwerken strikt vertrouwelijk zouden houden. Noteer dat deze derden gevestigd kunnen zijn in andere landen dan uw locatie en in dat geval worden door Calm Radio, part of the Stingray Group passende maatregelen genomen zoals hieronder uiteengezet in het onderdeel "Opslag en internationale transfers van uw informatie".

Sociale media. Indien u daarmee instemt, kunnen wij uw Informatie, zoals uw e-mailadres, delen met platforms in de sociale media om u gepersonaliseerde advertenties aan te bieden, zoals uiteengezet in het onderdeel "Online adverteren". Wanneer deze functionaliteit beschikbaar is, kunt u er ook voor kiezen om uw Calm Radio, part of the Stingray Group Services account te koppelen aan uw sociale media accounts (bijv. Facebook of Twitter), in welk geval u instemt met het delen van uw Informatie tussen het toepasselijke sociale media platform en Calm Radio, part of the Stingray Group, en dat uw activiteit op de Calm Radio, part of the Stingray Group Services automatisch gedeeld wordt op uw sociale media accounts tijdlijn en/of profielpagina's. U kunt uw Calm Radio, part of the Stingray Group-account loskoppelen van uw social media-accounts door in te loggen op uw Calm Radio, part of the Stingray Group-account en "Social" te selecteren in Account Instellingen en de knop " Verbonden" om te schakelen naar "Niet verbonden". U kunt "Delen" ook uitschakelen door de knop "Delen" op "uit" te zetten.

Wettelijke openbaarmaking. Calm Radio, part of the Stingray Group kan uw informatie ook openbaar maken indien daartoe verplicht door de wet of in de overtuiging te goeder trouw dat een dergelijke handeling noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan de wet; (b) te voldoen aan het bevel van een bevoegde gerechtelijke instantie in enig rechtsgebied; (c) te voldoen aan een juridisch proces dat wordt gevoerd tegen Calm Radio, part of the Stingray Group; (d) de rechten of eigendom van Calm Radio, part of the Stingray Group te beschermen en te verdedigen; (e) uw naleving van enig deel van de overeenkomsten die u aangaat met Calm Radio, part of the Stingray Group af te dwingen of te verifiëren, indien van toepassing; (f) fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen die worden gepleegd via de Calm Radio, part of the Stingray Group Services; of (g) te handelen in dringende omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Calm Radio, part of the Stingray Group Services of het publiek in het algemeen te beschermen.

Businesstransfers. Wij kunnen uw Informatie delen en transfereren zonder uw toestemming wanneer onze operaties dit vereisen (in het geval van een fusie, overname, faillissement of verkoop van activa, bijvoorbeeld). Als onderdeel van dit soort gebeurtenissen kunnen wij ook sommige of al uw Gegevens delen met de betreffende derden (of diens adviseurs) als onderdeel van een due diligence-proces.

Andere doeleinden met uw toestemming. Indien u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het delen van uw Informatie met andere derden, zullen wij deze in overeenstemming met deze toestemming verwerken. Zo kunnen er specifieke gevallen zijn waarin aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, en daarmee maken wij duidelijk dat specifieke derden uw Informatie verwerken.

Services And Platforms Van Derden

De Calm Radio, part of the Stingray Group Services kunnen links bevatten naar andere websites, applicaties of platforms. Lees het privacybeleid van deze websites, applicaties of platforms van derden die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen om hun privacybeleid en gegevensverzamelingspraktijken te begrijpen. Dit Privacybeleid is uitsluitend van toepassing op Informatie die door Calm Radio, part of the Stingray Group of namens Calm Radio, part of the Stingray Group wordt verzameld en verwerkt.

De Services van Calm Radio, part of the Stingray Group kunnen u soms de mogelijkheid bieden om informatie met betrekking tot uw activiteit op de Calm Radio, part of the Stingray Group Services te plaatsen en te delen, inclusief maar niet beperkt tot opnames van uw prestaties gemaakt via de toepasselijke Calm Radio, part of the Stingray Group Services (de "Content"), naar tijdschriften, blogs, messageboards, advertenties of enige andere vorm van social media platform of openbaar forum. Het gebruik van dergelijke informatie die u wenst te posten of te delen, valt onder het privacybeleid van dergelijke derden.

Kinderen jonger dan 13 jaar hebben niet de mogelijkheid om hun Content via de Calm Radio, part of the Stingray Group Services te delen zonder uw voorafgaande toestemming. Zodra u toestemming geeft voor het delen van de Content van de kinderen, zal deze functie beschikbaar zijn voor alle gegenereerde Content, inclusief de Content gegenereerd voorafgaand aan uw toestemming, totdat u de functionaliteit uitschakelt via de Account Instellingen of door contact op te nemen met Calm Radio, part of the Stingray Group zoals uiteengezet in de sectie "Contact opnemen met Calm Radio, part of the Stingray Group over Privacy".

Voor alle duidelijkheid, u erkent en gaat ermee akkoord dat u zelf verantwoordelijk bent voor elk gebruik door een derde van de informatie en/of Content die u besluit te plaatsen of te delen, voor uzelf of de kinderen onder de leeftijd van 13 jaar, op tijdschriften, blogs, messageboards, advertenties of enige andere vorm van social media-platform of openbaar forum met behulp van een functionaliteit aangeboden op de Calm Radio, part of the Stingray Group Services.

Hoe Lang Bewaart Calm Radio, part of the Stingray Group Uw Informatie?

Calm Radio, part of the Stingray Group zal uw Informatie slechts zo lang bewaren als nodig is om de Doeleinden te vervullen waarvoor deze verzameld is, of zoals vereist voor de legitieme belangen van Calm Radio, part of the Stingray Group, of om te voldoen aan toepasselijke wettelijke, fiscale of regelgevende vereisten. Na die tijd zal alle Informatie in het bezit van Calm Radio, part of the Stingray Group worden vernietigd, gewist of anoniem worden gemaakt.

Hoe Beschermt Calm Radio, part of the Stingray Group De Privacy Van Kinderen?

Tenzij anders bepaald voor een specifieke Calm Radio, part of the Stingray Group Service, zijn de Calm Radio, part of the Stingray Group Services alleen beschikbaar voor personen van 13 jaar of ouder. Calm Radio, part of the Stingray Group verzamelt, bewaart, gebruikt of verspreidt niet bewust Informatie van kinderen onder de leeftijd van 13 jaar, tenzij een ouder of wettelijke voogd daarmee heeft ingestemd. Indien u van mening bent dat Informatie is verzameld van kinderen onder de leeftijd van 13 jaar zonder uw voorafgaande toestemming, kunt u contact opnemen met Calm Radio, part of the Stingray Group zoals uiteengezet in de paragraaf "Contact opnemen met Calm Radio, part of the Stingray Group over Privacy".

Calm Radio, part of the Stingray Group Berichten

Als u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van dergelijke informatie, kan Calm Radio, part of the Stingray Group u Calm Radio, part of the Stingray Group Berichten sturen over de Calm Radio, part of the Stingray Group Services, en/of over producten en/of services van haar partners en licentiegevers. Afzonderlijke Calm Radio, part of the Stingray Group Services en bedrijfsonderdelen kunnen afzonderlijke Calm Radio, part of the Stingray Group Berichten verzenden. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van Calm Radio, part of the Stingray Group Berichten zoals uiteengezet in de Paragraaf "Contact opnemen met Calm Radio, part of the Stingray Group over Privacy", of via het Voorkeurencenter dat toegankelijk is via de voettekst van de Calm Radio, part of the Stingray Group Berichten. Calm Radio, part of the Stingray Group kan u echter Calm Radio, part of the Stingray Group Berichten blijven sturen om u te informeren over beschikbare upgrades of kritieke technische serviceproblemen met betrekking tot een Calm Radio, part of the Stingray Group Service die u hebt aangevraagd of gekocht, of om u te voorzien van belangrijke informatie over uw account.

Informatiebeveiliging

Calm Radio, part of the Stingray Group neemt de passende voorzorgsmaatregelen om uw Informatie te beschermen. Calm Radio, part of the Stingray Group gebruikt fysieke, elektronische en procedurele beveiligingen die voldoen aan de toepasselijke regelgeving om uw Informatie te beschermen.

Gebruik Van Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op een specifieke locatie op uw computer, mobiel apparaat, tablet of ander apparaat wordt opgeslagen wanneer u uw browser gebruikt om een online service te bezoeken. Andere trackingtechnologieën, zoals webbakens, trackingpixels en mobiele identificatoren kunnen voor soortgelijke doeleinden worden gebruikt. In dit Privacybeleid worden al deze trackingtechnologieën gezamenlijk "Cookies" genoemd.

Essentiële cookies. Calm Radio, part of the Stingray Group gebruikt essentiële cookies die nodig zijn voor een optimale werking van de Calm Radio, part of the Stingray Group Services, en die niet kunnen worden geconfigureerd of uitgezet. Dergelijke essentiële cookies worden met name gebruikt om gebruikers van de Calm Radio, part of the Stingray Group Services te verifiëren, om gebruikersvoorkeuren te onthouden, om gebruikers de belangrijkste functies van de Calm Radio, part of the Stingray Group Services aan te bieden, om toegang te verlenen tot bepaalde premium of proefcontent en productfuncties, en om de Calm Radio, part of the Stingray Group Services te beveiligen tegen pogingen tot fraude.

Niet-essentiële cookies. Indien u toestemming heeft gegeven voor het gebruik ervan, gebruiken Calm Radio, part of the Stingray Group en/of haar derden-partners ook niet-essentiële Cookies in verband met de Calm Radio, part of the Stingray Group Services en de Calm Radio, part of the Stingray Group Berichten. Dergelijke niet-essentiële Cookies kunnen worden gebruikt om u te voorzien van een op maat gemaakte ervaring bij het bezoeken van de Calm Radio, part of the Stingray Group Services, om advertenties aan te bieden over goederen en diensten die u waarschijnlijk interesseren (inclusief advertenties over specifieke Calm Radio, part of the Stingray Group Services), om advertentieconversies en inkomstenpercentages te analyseren, om verkeerspatronen op de Calm Radio, part of the Stingray Group Services te begrijpen, om te helpen bij het meten en verbeteren van de efficiëntie van de Calm Radio, part of the Stingray Group Berichten en om te bepalen of dergelijke berichten zijn geopend en of er op links is geklikt.

Cookies beheren. Niet-essentiële Cookies kunnen worden beheerd en/of uitgeschakeld via de cookie-instellingen van uw browser, de advertentie-instellingen van uw mobiele apparaat en, in het geval van de Calm Radio, part of the Stingray Group Berichten, via het Voorkeurcenter. Als u Cookies weigert, kunt u mogelijk niet alle functies van de Calm Radio, part of the Stingray Group Services gebruiken en zult u nog steeds advertenties aangeboden krijgen, maar deze advertenties zullen niet meer zo op u zijn afgestemd. Indien u meer informatie wenst over hoe u niet-essentiële Cookies kunt beheren en/of uitschakelen, bezoek dan http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/, http://www.networkadvertising.org/, http://www.youronlinechoices.com/ and http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN. Om niet meer door Google Analytics gevolgd te worden, bezoek http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Alle Informatie die met Cookies door Calm Radio, part of the Stingray Group of namens haar wordt verzameld, wordt met dezelfde mate van vertrouwelijkheid behandeld als alle andere Informatie in het bezit van Calm Radio, part of the Stingray Group.

Online Advertenties

Wanneer u interactie heeft met de Calm Radio, part of the Stingray Group Services en/of de Calm Radio, part of the Stingray Group Berichten, en als u daarvoor toestemming heeft gegeven, kunnen Calm Radio, part of the Stingray Group, haar derden-partners en/of sociale media bepaalde van uw gegevens verzamelen of daar toegang toe hebben, om advertenties aan te bieden over goederen en diensten die voor u interessant kunnen zijn, inclusief advertenties over specifieke Calm Radio, part of the Stingray Group Services. Dergelijke informatie kan Informatie omvatten die is verzameld met niet-essentiële Cookies zoals hierboven uiteengezet in de Paragraaf "Gebruik van Cookies" en/of Informatie die u aan Calm Radio, part of the Stingray Group hebt verstrekt bij het invullen van een enquête, het invullen van een vragenlijst of het instemmen met het ontvangen van de Calm Radio, part of the Stingray Group Berichten.

In geen enkel geval zal Calm Radio, part of the Stingray Group advertenties toestaan die gericht zijn op kinderen wanneer het feitelijk weet dat de gebruiker jonger is dan 13 jaar.

Om meer te weten te komen over de advertentiepraktijken van Calm Radio, part of the Stingray Group, kunt u contact opnemen met Calm Radio, part of the Stingray Group zoals uiteengezet in de Paragraaf "Contact opnemen met Calm Radio, part of the Stingray Group over Privacy".

Niet Traceren

Webbrowsers kunnen Niet traceren ("Do Not Track", ”DNT”) signalen uitzenden die aangeven dat een gebruiker niet wil dat zijn/haar activiteiten in de tijd en op verschillende websites worden gevolgd. Momenteel bestaat er geen universeel aanvaarde norm voor de interpretatie van dergelijke signalen, hoewel er wordt gewerkt aan het tot stand brengen van een consensus. Calm Radio, part of the Stingray Group volgt zijn gebruikers dus niet in de tijd en op websites van derden en reageert daarom niet op dergelijke DNT-signalen.

Gebruik Van reCAPTCHA

Wij kunnen gebruik maken van de reCAPTCHA-service van Google Inc. ("Google") om te controleren of de op de Calm Radio, part of the Stingray Group Services ingevoerde gegevens door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn ingevoerd. De reCAPTCHA-service kan informatie over u verzamelen, inclusief uw Informatie voor veiligheidsdoeleinden. De door reCAPTCHA verzamelde informatie wordt bewaard in overeenstemming met het privacybeleid van Google. Door gebruik te maken van de reCAPTCHA-service stemt u in met de verwerking van uw Informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals omschreven in haar privacybeleid.

Wijzigingen In Het Privacybeleid Van Calm Radio, part of the Stingray Group

Calm Radio, part of the Stingray Group past dit Privacybeleid regelmatig aan om het up-to-date te houden met de toepasselijke wetgeving en de Calm Radio, part of the Stingray Group Services. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen worden gebruikt om gebruikers te wijzen op recente wijzigingen en op de datum van de laatste bijwerking, maar het plaatsen van het herziene Privacybeleid op de Calm Radio, part of the Stingray Group Services zal worden beschouwd als voldoende kennisgeving aan u. Tenzij anders vermeld, is het huidige Privacybeleid van Calm Radio, part of the Stingray Group van toepassing op alle Informatie die Calm Radio, part of the Stingray Group over u heeft.

Niet-Naleving

Calm Radio, part of the Stingray Group zal onmiddellijk corrigerende maatregelen nemen wanneer het ontdekt dat niet aan dit Privacybeleid is voldaan. Calm Radio, part of the Stingray Group is niet aansprakelijk voor enige incidentele schade, gevolgschade of punitieve schade met betrekking tot dit Privacybeleid. U kunt te allen tijde een klacht indienen bij een bevoegde autoriteit indien u van mening bent dat Calm Radio, part of the Stingray Group uw Informatie niet verwerkt op een wijze die in overeenstemming is met dit Privacybeleid of met de toepasselijke wetgeving.

Opslag En Internationale Transfers Van Uw Informatie

Uw Informatie kan door Calm Radio, part of the Stingray Group worden bewaard in Canada (inclusief in de provincies Quebec en Ontario), de Verenigde Staten en/of het Verenigd Koninkrijk. De Europese Commissie heeft Canada en het Verenigd Koninkrijk erkend als landen die persoonsgegevens adequaat beschermen. Bijgevolg kan Calm Radio, part of the Stingray Group uw Informatie transfereren van de Europese Economische Ruimte ("EER") naar Canada en het Verenigd Koninkrijk zonder dat enige verdere beveiliging noodzakelijk is.

Calm Radio, part of the Stingray Group kan ook de verwerking uitbesteden aan, of uw Informatie delen met derden die gevestigd zijn in andere landen, inclusief de Verenigde Staten en andere landen dan uw thuisland. In een dergelijk geval zal Calm Radio, part of the Stingray Group ervoor zorgen dat uw Informatie wordt overgedragen aan landen die een adequaat besluit van de Europese Commissie hebben ontvangen, of dat uw Informatie adequaat wordt beschermd door passende technische, organisatorische, contractuele of andere wettige middelen.

Als u meer informatie wenst over deze veiligheidsmaatregelen, neem dan contact op met Calm Radio, part of the Stingray Group zoals uiteengezet in de sectie "Contact opnemen met Calm Radio, part of the Stingray Group over Privacy".

Contact Opnemen Met Calm Radio, part of the Stingray Group Over Privacy

Indien u vragen heeft over de privacyaspecten van de Calm Radio, part of the Stingray Group Services, meer wenst te weten over de rechtmatige belangen van Calm Radio, part of the Stingray Group, een klacht wenst in te dienen, één van de rechten wenst uit te oefenen die u ter beschikking staan volgens de toepasselijke wetgeving (zoals het recht om niet gediscrimineerd te worden, het recht om uw toestemming (indien van toepassing) in te trekken, bezwaar te maken tegen het gebruik van uw Informatie door Calm Radio, part of the Stingray Group, toegang wenst tot de Informatie die Calm Radio, part of the Stingray Group over u bewaart, om dergelijke Informatie te wijzigen, te verwijderen of te corrigeren), indien u wenst dat Calm Radio, part of the Stingray Group het gebruik van uw Informatie staakt of beperkt, of indien u een kopie wenst te ontvangen van alle Informatie die Calm Radio, part of the Stingray Group over u heeft in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, gelieve dit te doen via "Contact" of link op de Calm Radio, part of the Stingray Group Diensten, wanneer een dergelijke link beschikbaar is, of gelieve contact op te nemen met Calm Radio, part of the Stingray Group op:

 • Als u zich in Amerika bevindt: Customer Support re Privacy, Calm Radio, part of the Stingray Group, 675 King Street West, Unit 308, M5V1M9, Toronto, Ontario, Canada, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uw verzoek kan door Calm Radio, part of the Stingray Group worden aanvaard of geweigerd op basis van de toepasselijke wetgeving.

Calm Radio, part of the Stingray Group is de gegevensverwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die onder dit Privacybeleid door of namens Calm Radio, part of the Stingray Group worden verwerkt.

Laatste bijwerking: 8 juli 2021

Luister 24/7 naar onbeperkt aantal kanalen op onbeperkt aantal apparaten

Geniet overal van je audioreis, zelfs zonder internet. Calm Radio biedt unieke audioervaringen - samengestelde muziek, Sounds of Nature, ontspannen sfeer - dus u KAN werken, KAN focussen, KAN ontspannen, KAN slapen.

 • Windows
 • macOS
 • Android
 • iOS
 • Alexa
 • Sonos
 • Apple TV 4
 • Roku