Mensen achter de muziek

De Oorsprong van Jazz Muziek

Door Calm Radio

In 1917 vierde de Jazzmuziek haar 100-jarig bestaan sinds de eerste opname. Ook al heeft het een aanzienlijke impact gehad op hoe de samenleving sinds die periode in de geschiedenis de popcultuur ervaart, de oorsprong ervan kent nog steeds enkele interessante mysteries. In dit artikel gaan we in op de oorsprong van de baanbrekende innovaties die het muzikale jazz-genre gevormd hebben.

De Eerste Opname van Jazz Muziek

Ook al is er niet echt een dag dat de jazz geboren werd, we weten dat het zich ontwikkeld heeft over een periode van een paar honderd jaar. Echter, het eerste spoor van de eerste jazz-opname dateert van 26 februari 1917, toen vijf leden van de ‘Original Dixieland Jass band’ de lift namen naar de 12e verdieping van het gebouw van de Victor Talking Machine Company op 38th Street in New York. Daar namen ze het nummer ‘Livery Stables Blues’ op.

Verrassend genoeg bestond deze band uit vijf jonge, blanke mannen. Toen ze ‘Livery Stable Blues’ opnamen, leende de blanke Original Jass Band, tot op het randje van plagiaat, Afro-Amerikaanse muziek die ze gehoord hadden in hun eigen New Orleans. Dit nummer verkocht overigens meer dan een miljoen hitsingles.

De Oorsprong van Jazz Muziek

Deze minder-bekende geschiedenis van jazz is veel ouder dan 200 jaar en gaat over de sociale en culturele structuur rond Afro-Amerikanen in de vroege Amerikaanse samenleving. Echt waar, het dateert zelfs uit de koloniale periode, toen de Afrikanen getransporteerd werden naar het Amerikaanse continent en nog steeds tot slavernij gedwongen werden.

Deze periode in de geschiedenis creëerde een grote toestroom van Afrikaanse cultuur en muziektradities in het Zuiden die aanzienlijk bijdroegen tot de geboorte van de eerste blues technieken in de jaren 1800. Eén van de interessante technieken waren bijvoorbeeld de homofone, heterofone harmonieën en parallelle stemmen tijdens het zingen. Dit betekent dat zelfs wanneer zangers exact tegelijk aan het zingen waren, hun toonhoogte exact één derde uit elkaar lag. Eén van de meest belangrijke melodische ontwikkelingen uit deze tijd waren de blues-noten. Dit zijn de verlaagde 3e en 7e toon in een toonladder die de melodie een treurig blues gevoel geven en die nog steeds overal gebruikt worden in de jazz- en bluesmuziek.

Andere Sub-Sahara elementen die in de blues zichtbaar waren, waren de inheemse ‘vraag en antwoord’ liederen. Deze liederen functioneerden oorspronkelijk als een patroon van democratische deelname in maatschappelijke en religieuze zaken. In de koloniale periode bleven deze muzikale functies bestaan in de eerste oorsprong van de blues toen Afrikaanse slaven deze tradities combineerden met Westerse invloeden uit de ragtime, gospel en andere Europese Christelijke muziektradities van de kerken.

Tegen het einde van de 19e eeuw kwamen de brassbands en marching bands op, die de frontlinie van de popcultuur vormden. Dit werd met name aangewakkerd door het toenemende belang van de muzikale vaderlandsliefde, die een stevige greep had op de Amerikaanse en Europese samenlevingen van 1890 tot 1920. Veel Afro-Amerikaanse muzikanten die niet meer gedwongen waren tot slavernij, speelden mee in de steeds populairder wordende brassbands. In de loop der tijd begonnen ze met het integreren van die traditionele elementen uit de ragtime, blues en gospel om terug te grijpen naar hun eigen culturele erfgoed.

Ook al verhuisde de ontwikkeling van de blues van het Zuiden richting Chicago en de staten in de MidWest, het Zuiden bleef de frontlinie voor muzikale ontwikkeling. Na verloop van tijd mengde de typisch Franse Katholieke cultuur zich met de Afrikaanse cultuur om zo een opening te bieden voor de ‘Creoolse’ cultuur in Amerika. Deze subcultuur in de samenleving ontwikkelde in de loop der tijd zijn eigen variatie op taal, waarden, voedsel en natuurlijk muziek.

De opkomst van de Creoolse cultuur in New Orleans resulteerde erin dat de Afro-Amerikaanse muzikanten uit dit gebied begin 20e eeuw hun muziek combineerden met de steeds populairder wordende dansmuziek van de brassbands. Deze frisse kijk op blues had bijvoorbeeld de muziek van cornet-speler Charles ‘Buddy’ Bolden tot gevolg tussen 1895 en 1900. Hij integreerde het gebruik van geïmproviseerde blues met het steeds sneller wordende tempo van de populaire dansmuziek. Daarom krijgt hij tot op de dag van vandaag van vele vroegere jazzmuzikanten de erkenning als de innovator die de weg vrijmaakte voor wat in de muziekgeschiedenis ‘Jazz’ zou worden.

Deze ontwikkeling verklaart ook waarom vele jazz formaties vooral de focus leggen op koperinstrumenten in plaats van strijkinstrumenten, wat de meer gebruikelijke arrangementsvorm was voor kleinere ensembles in die tijd. Naast sociale wetten, die de gekleurde Creolen ontdeden van hun speciale status in de maatschappij, integreerden deze muzikanten meer muzikale stijlen uit de stedelijke improvisatie-stijl. Dit resulteerde in de typische frontlinie van een New Orleans jazzband, die bestond uit een cornet, klarinet en trombone.

Begin 1900 werd de vroege jazzmuziek een belangrijk onderdeel van sociale evenementen in de maatschappij. Dit leidde tot werkgelegenheid voor muzikanten. Jazz was nu een normaal onderdeel van het leven in en rond New Orleans. Terwijl het succes toenam, begon de vroege jazz zich te verspreiden naar andere steden. Het begon een onderdeel te worden van show tours en het duurde niet lang voordat het eerste commerciële succes een feit was.

Jazz is Geboren

We zijn nu bij 26 februari, 1917. De blanke muziek-formatie “Original Dixieland Jass Band” nam hun nummer op in New York, dat met veel succes werd ontvangen. Vanaf dit moment zou jazzmuziek bekend worden als een muziekgenre op zichzelf. Ook al lag de oorsprong ervan in de Afro-Amerikaanse samenleving, het succes ervan werd gelanceerd door ‘blanke’ muzikanten in New York.

Steeds meer jazzmuzikanten verhuisden naar het Noorden vanwege de nieuwe vraag naar jazzmuziek. Dit resulteerde in meer werkgelegenheid en daarbij boden de staten in het Noorden betere sociale omstandigheden voor de Afro-Amerikaanse burgers. Dit is de periode dat vooraanstaande namen als Joe “King” Oliver, Sidney Bechet en Louis Armstrong een rol gaan spelen. Ze droegen allemaal met hun eigen invloeden bij aan de tradities van de vroege New Orleans jazz. Van Armstrong’s briljante toevoeging van de kunst van de solist tot Jelly Roll Morton’s pianospel dat de toon zette voor het ‘Swing’ tijdperk, het had allemaal zijn oorsprong die we nooit mogen vergeten.

Pianist Eubie Blake zei net voor zijn dood in 1983 in een interview met National Public Radio: “Toen Broadway het oppikte, noemden ze het ‘J-A-Z-Z’ maar zo heette het niet. Het heette ‘J-A-S-S’. Dat was vies en als je wist wat het was zou je het niet in vrouwelijk gezelschap zeggen.”

Een paar maanden na die opname van Livery Stable Blues zou het vijftal hun naam definitief wijzigen in de Original Dixieland Jazz Band.

Wil je meer horen? Luister naar de vele jazzmuziek kanalen van Calm Radio online, zoals het Dixieland kanaal, Ragtime muziek kanaal, Jazz Piano muziek, Jazz Gitaar muziek kanaal, het BeBop jazzmuziek kanaal en niet te vergeten, het Blues muziek kanaal.

Verwijzingen

African Americans in New Orleans: The Music. http://nutrias.org/~nopl/exhibits/black97.htm
Gerhard Kubik, Bebop: A Case in Point. The African Matrix in Jazz Harmonic Practices. Black Music Research Journal, gepubliceerd op 22 maart, 2005
Harold, A Treasury of Afro-American Folklore: The Oral Literature, Traditions, Recollections, Legends, Tales, Songs, Religious Beliefs, Customs, Sayings and Humor of People of African Descent in the Americas. New York: Marlowe & Company, 1976.
Jazz Origins in New Orleans. https://www.nps.gov/jazz/learn/historyculture/history_early.htm
The Origins of Blues Music. https://www.allaboutbluesmusic.com/the-origins-of-blues-music/
The Painful Birth of Blues and Jazz. https://blogs.loc.gov/folklife/2017/02/birth-of-blues-and-jazz/
Mysterious Origins of Jazz. https://www.bbc.com/culture/article/20170224-the-mysetrious-origins-of-jazz

Luister 24/7 naar onbeperkt aantal kanalen op onbeperkt aantal apparaten

Geniet overal van je audioreis, zelfs zonder internet. Calm Radio biedt unieke audioervaringen - samengestelde muziek, Sounds of Nature, ontspannen sfeer - dus u KAN werken, KAN focussen, KAN ontspannen, KAN slapen.

  • Windows
  • macOS
  • Android
  • iOS
  • Alexa
  • Sonos
  • Apple TV 4
  • Roku